SLECHT WERKENDE VLOERVERWARMING


(tuleenslang) zwarte slang


Spoelen en reinigen is nodig wanneer:
 
- Een radiator niet in zijn geheel warm wordt;
- Een vloerverwarming niet meer op de juiste temperatuur komt;
- Storingen aan de verwarmingsinstallatie blijvend terugkeren.
 
Dergelijke klachten ontstaan door verstoppingen in niet-diffusie dichte buizen of leidingen. De zuurstof in de omgeving dringt door deze buizen heen en komt in contact met het water dat door de buizen/leidingen loopt waardoor magnetietvorming ontstaat. Dit proces van magnetietvorming resulteert in een ophoping van zwart slib in de installatie waardoor diverse componenten defect kunnen raken en de kans op storingen fors toeneemt.
 
Voordelen van de spoel- en reinigingstechniek:
 
 (eventueel met zuurstofafbrekend middel):
- optimaliseren van de circulatie in het systeem;
- juiste warmteafgifte behalen, wat een energiebesparing kan opleveren 
  van 15 tot 20%;
- langere levensduur installatie;
- voorkomen van onnodige storingen en de daarbij horende kosten